Asyryjczycy – wschodni chrześcijanie

Mezopotamia. Kraina dwóch rzek, Eufratu i Tygrysu. Potomkami starożytnych kultur są Asyryjczycy, chrześcijanie mówiący po aramejsku. Obecnie Asyryjczycy zamieszkują “Górną Mezopotamię”, która obejmuje północny Irak, Turcję i Syrię – a także Liban i Iran.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *