Franciszkanie w Uzbekistanie

Uzbekistan leży w środkowej Azji. Większość z 25 milionów jego mieszkańców jest muzułmanami. 1 kwietnia 2005 roku Ojciec Święty Jan Paweł II utworzył w Uzbekistanie Administraturę Apostolską, a na jej pierwszego biskupa wyznaczył polskiego franciszkanina, o. Jerzego Maculewicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *