Dzielenie się ewangelią w Afganistanie

Afgańscy chrześcijanie wywodzący się z muzułmanów używają radia do rozpowszechniania Ewangelii i podstawowych nauk chrześcijańskich we wrogim i źle poinformowanym środowisku muzułmańskim. Dyskutują o niebezpieczeństwach i korzyściach związanych z siewem nasion ewangelicznego chrześcijaństwa w Afganistanie i proszą o modlitwy za podziemnych chrześcijan w Afganistanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *